Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Kjøpsvilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er

Fellesskapet Kristiansand AS

Tangen 44, 4608 Kristiansand

Epost: kontakt@skapetkrs.no

Tlf: 99 46 07 09

Org nr 926 809 695

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Generelle vilkår for abonnement

Skapets vilkår:

 • Se godt over klærne! De skal være rene, luktfrie og ikke være slitt / nuppete. Men vi heier på å reparere – er det noen skjønnhetsfeil, si fra til oss så opplyser vi om det på prislappen!
 • Man får kun poeng for klær og tilbehør som vurderes til å være av verdi for andre medlemmer. De resterende klær vil bli gitt videre til gjenbruk eller veldedige formål, men vær snill og ikke lever inn mer enn du tror vi tar imot.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har tegnet abonnementet.
 • Man kan levere inntil 10 plagg i uken, og klærne skal hovedsakelig være aktuelle for sesong.
 • Poeng må brukes så lenge man er betalende medlem. Eventuelle resterende poeng slettes ved oppsigelse av abonnement.
 • Abonnementet fornyes hver måned til oppsigelse.

KATEGORI DAME:

 • Vi ønsker primært merkevarer og kvalitetsplagg. Populære merker hos oss er f.eks. Acne, Ganni, Custommade, Samsøe & Samsøe, NN07, Tiger of Sweden, Maud, FWSS, Lois, Malene Birger, Rotate o.l.
 • Vi tar også imot plagg fra Zara, H&M og lignende, dersom det er innenfor trend og sesong og er meget pent brukt.
 • Vi tar ikke imot treningsklær eller undertøy med mindre det er helt ubrukt.

KATEGORI BARN 0-10 år:

 • I kategorien barn 0-10 år ønsker vi primært merkevarer og ikke plagg fra billigkjedene, unntaket er gode kvalitetsmaterialer og hjemmestrikk. Merker som Name It, Newbie o.l. er ok dersom plaggene er meget pent brukt.
 • Eksempler på merker er Petit Bateau, Marmar Copenhagen, Wheat, Mini Rodini, Gullkorn, Hummel, Little Remix, Pomp de Lux, Hust and Claire, Peak Performance, Calvin Klein, Levi´s, Parajumpers, Lillelam, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren.
 • Kun klær, sko og accessoirer. Ikke utstyr som vogner, bilseter, flasker, leker osv

4. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale.

Abonnementet fornyes automatisk hver måned samme dato.

Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.
Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Eventuelle prisendringer vil bli varslet per mail minst tre måneder før de trer i kraft.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Betalingen

Vi tilbyr betaling med Vipps Faste betalinger og Stripe.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt abonnementet blir tegnet.

Når betalingen er gjennomført vil kjøper motta ordrebekreftelse til sin e-postadresse.

7. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har tegnet abonnement.

8. Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen abonnementet ble inngått.

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

Ved bruk av angrerett bes det sendes e-post med beskjed om dette til: kontakt@skapetkrs.no

9. Oppsigelse av abonnement

Ved kjøp av abonnement fornyes dette automatisk etter endt valgt periode inntil oppsigelse foreligger.

Oppsigelsen utføres på Min Side, og må gjøres senest 14 dager før neste periode starter.

Opptjente poeng frafaller dersom de ikke blir brukt opp innen abonnementets opphør.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Se vår side om personvern her: https://skapetkrs.no/personvern/(åpnes i en ny fane)

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.